POWIĄZANIA ORANjE

Firma ORANJEGROEP jest europejskim partnerem elastycznej kadry technicznej w budownictwie, przemyśle (procesowym) i transformacji energetycznej. Wraz z naszą międzynarodową siecią CRAFTERS pracujemy nad najtrudniejszymi projektami i lokalizacjami w budownictwie, elektrotechnice i oprzyrządowaniu, inżynierii mechanicznej, rusztowaniach, izolacji, otulinach i transformacji energetycznej w całej Europie. Zawsze poszukujemy RZEMIEŚLNIKÓW, którzy mówią tym samym językiem: językiem pasji do wykonywanego zawodu.

Z naszego lokalnego biura z Polsce obsługujemy naszych klientów z Polsce oraz w innych krajach europejskich. Oferujemy najbardziej fascynujące projekty dla RZEMIEŚLNIKÓW i wspieramy naszych klientów w rozwijaniu ich najciekawszych przedsięwzięć.

ORANJE PRZEKRACZA GRANICE

Począwszy od 20 września 1999 r. połączyliśmy idealnych RZEMIEŚLNIKÓW z poszukującymi ich partnerami, abyśmy w końcu mogli przyczynić się do rozwoju najciekawszych projektów. Z przyjemnością przedstawiamy niektóre z atrakcji ORANJE.

1999

Powstaje Oranjeflex

2002

Powstaje Oranjegroep Holding BV
Akredytacja jako firma rekrutacyjna w Belgii (Oranjebuild)

2008

Punkt orientacyjny: 50 nocy dziennie

2014

Otwarcie biura + założenie Oranjegroep Chorwacja

2015

Punkt orientacyjny: flota składa się z 60 samochodów firmowych
Start: De Harde Leerschool (założyciel + sponsor)

2016

Punkt orientacyjny: 500 noclegów każdego dnia

2017

Punkt orientacyjny: park liczy 250 samochodów firmowych
Otwarcie biura + założenie Oranjegoep Rumunia
Punkt orientacyjny: 1000 noclegów przez Oranjegroep

2018

Otwarcie biura + założenie Oranjegroep Polska
Punkt orientacyjny: 2000 osób w pracy, 1250 noclegów dziennie, 300 samochodów/
Licencja Pracownika Tymczasowego dla Oranjeflex w Belgii (Oranjeflex)
Otwarcie biura + szkoła biznesowa Moerdijk

2019

ORANJEGROEP 20 LAT

2021

Powstanie Oranjegroep Portugalia
Start dla floty w 100% elektrycznej za 5 lat
Start dla nowej energii

ASO

ORANJEGROEP uważa, że ​​społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość (ASO) jest ważna. Zaoferowaliśmy usługi zatrudnienia dla ponad 2500 RZEMIEŚLNIKÓW z całej Europy, specjalizujących się w budownictwie i przemyśle petrochemicznym.

Jako agenci najlepszych RZEMIEŚLNIKÓW jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w dostarczanie ekspertów w tych dziedzinach. Oferujemy nieograniczony profesjonalizm. Wielu naszych RZEMIEŚLNIKÓW jest oddelegowanych z Europy Wschodniej i Południowej. Wiąże się to z określonymi zagrożeniami społecznymi. Polityka ASO ORANJEGROEP ma na celu stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy i życia dla RZEMIEŚLNIKÓW.

Polityka ASO ORANJEGROEP ma trzy główne punkty orientacyjne:

1. Warunki pracy

2. Środowisko życia

3. Zaangażowanie społeczne

Właściwa organizacja i zarządzanie warunkami pracy i środowiskiem życia naszych pracowników są zawsze absolutnymi priorytetami.